Nyhedsbrev

Nyhedsbreve kan være et effektivt markedsføringsredskab, hvis det bliver gjort rigtigt.

Modtageren

til dit nyhedsbrev er en person, som aktivt har valgt at følge din virksomhed af den ene eller anden grund. Derfor er vedkommende mere tilbøjelig til at lytte til din virksomhed, når du ønsker at kommunikere et budskab.

Alligevel er der en række forskellige faldgruber, som kan føre til at dit nyhedsbrev ikke bliver læst. Der bør tages højde for disse faldgruber i tekstforfatningen af dine nyhedsbreve, så effekten optimeres.

Lad os stå for at forfatte og planlægge dine nyhedsbreve, så du kan koncentrere dig om at drive din virksomhed.

Hvad er et nyhedsbrev?

Nyhedsbreve var oprindeligt noget virksomheder sendte med posten, eksempelvis én gang om måneden – men der er løbet meget vand under broen siden dengang.

I dag falder nyhedsbrevet under sin egen kategori kaldet email marketing, da nyhedsbreve bliver udsendt via mails.

Og nu behøver du ikke længere at begrænse dig til at udsende dit nyhedsbrev en gang om måneden. I dag bør du udsende et nyhedsbrev, når du har noget interessant til din målgruppe. Så længe det skaber værdi for læseren.

Du behøves ikke at samle en masse sammen til dit nyhedsbrev. Tværtimod bør et godt nyhedsbrev fokusere på at kommunikere et enkelt eller maks 2 budskaber.

Email markedsføring er en fantastisk mulighed for at kommunikere direkte til din målgruppe. Faktisk kan nyhedsbreve konvertere bedre end både Google Adwords og Facebookannoncering. Så vil du have mest muligt ud af dit markedsføringsbudget, så er det værd at overveje email marketing.

Grunden til at effekten af nyhedsbreve er så god, er fordi du kommunikerer direkte til folk, som selv har sagt ja tak til, at du må sende mails til dem. Derfor er de trygge ved dig, og derfor mere modtagelige over for dit budskab.

For at du får mest muligt ud af din email marketing, bør du anvende et email marketing system, eksempelvis Campaign monitor eller MailChimp.

Indsamling af email adresser

For at du kan gøre brug af email marketing og udsende nyhedsbreve, så skal du selvfølgelig have nogle email adresser at sende til.

Du kan ikke bare sende dine nyhedsbreve til hvem som helst, det vil blive betragtet som spam og straffet med bøde. Derfor skal vedkommende du sender til, have givet dig tilladelse til at du må sende mails til deres adresse.

Der er flere forskellige metoder, som du kan anvende til at indsamle email adresser.

En af de mest effektive er at give noget gratis, som din målgruppe er interesseret i. Det kan f.eks. være en kort gratis E-bog om et emne, som interesserer din målgruppe, en rabatkupon eller deltagelse i en konkurrence.

Når vedkommende siger ja tak til at deltage i konkurrencen, modtage rabatkuponen eller E-bogen, så skal de samtidig sige ja tak til, at du må sende mails til dem.

Mange vælger at tilbyde deres gratis tilbud til den besøgende ved at anvende en Exit Intet Popup. En Exit Intent Popup er en popup formular, som præsenteres i det sekund, den besøgende er ved at forlade din side.

Exit Intent teknologien registrerer automatisk, når den besøgende er ved at forlade din hjemmeside.

Er den besøgende ved at forlade din hjemmeside, har du ikke noget at tabe. Så kan du lige så godt forsøge med et gratis tilbud. Får du den besøgende til at takke ja til dit tilbud, har du muligheden for at få vedkommende som kunde senere.

Du kan eksempelvis benytte OptinMonster til at integrere Exit Intet Popups.

Du tænker måske, popups er da irriterende. Det kan godt være, men de virker.

Sådan laver vi dine nyhedsbreve

Vi indtænker flere forskellige elementer, når vi forfatter dit nyhedsbrev.

Først og fremmest sætter vi os ind i din virksomhed, dine produkter og målgruppe. Det skaber den bedste forudsætning for, at vi formår at kommunikere i øjenhøjde.

Dine nyhedsbreve skal naturligvis være rettet til dem, som modtager dem.

Endvidere kan nyhedsbreve tjene forskellige formål.

  1. Et sælgende nyhedsbrev
  2. Et informerende nyhedsbrev
  3. Et engagerende nyhedsbrev
  4. Et uddannende nyhedsbrev

Vi sørger altid for at klarlægge formålet med dine nyhedsbreve. Vi kan også planlægge kampagner, hvor de forskellige metoder understøtter hinanden for at skabe maksimal effekt.

Når vi skriver dit nyhedsbrev, har vi fokus på most wanted respons. Most wanted respons er den handling, vi ønsker at initiere ved modtageren.

Det kan eksempelvis være at vi ønsker at få læseren til at foretage et køb på webshoppen eller møde op til et event vi har planlagt.

For at den værdifulde handling kan finde sted, skal det være tydeligt for læseren, hvad der skal gøres, og det skal være super nemt. Derfor integrerer vi call to action.

Derudover er der en række faldgruber, som vi ved, minimerer effekten af dit nyhedsbrev. Faldgruber som gør, at dit nyhedsbrev måske aldrig bliver læst, eller når frem til modtageren.

Disse faldgruber undgås, så du får mest muligt ud af dine nyhedsbreve.

 

Kontakt os omkring dine muligheder og lad os analysere hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.