Kommunikationsstrategi

En god kommunikationsstrategi skaber en overordnet retning. Retning er afgørende, hvis din virksomhed skal ud over stepperne.

Hvad kommunikeres til hvem, hvordan og hvornår?

Disse spørgsmål udgør grundstenen i din kommunikationsstrategi, og bør overvejes nøje for at skabe den størst mulige indvirkning.

SEO-butler.dk, hjælper ikke blot dig med at udarbejde en knivskarp kommunikationsstrategi – vi hjælper dig også med at eksekvere.

En strategi skaber først værdi, når den bliver ført ud i livet.
Indhent tilbud

Datadrevet kommunikationsstrategi

Vi baserer ikke din kommunikationsstrategi på mavefornemmelser og tilfældige skud i tågen – for så ved vi ikke, om vi rammer!

Kommunikationsstrategien tager sit afsæt i en grundig research af din virksomhed, markedet og vigtige interessenter.

Hvis din kommunikationsstrategi skal være en investering, der giver afkast, så er analysearbejdet af afgørende betydning.

Derudover tages der afsæt i data, da det optimerer betingelserne for succes. Alt efter kommunikationsstrategiens omdrejningspunkt er der også mulighed for at splitteste. Der kan køres splittest på mange forskellige parametrer, så din strategi løbende bliver optimeret. På den måde kan vi udvælge de elementer, der virker bedst, og sortere det fra, som ikke er fordelagtigt.

Vi venter ikke. Kommunikation og markedsføring koster penge. Markedet er en dynamisk størrelse, derfor skal vi også være parate til omstilling.

Vi er ikke blot forandringsparate men også forandringsskabende!

Måling

For at vide om din kommunikationsstrategi giver afkast, skal der opstilles mål. Vi foretrækker både løbende og afsluttende målinger. På den måde har du hele tiden fingeren på pulsen, og kan danne et samlet overblik over effekten.

Der kan også være elementer i en strategi, der kan være vanskelig at måle på. Så vidt muligt forsøger vi altid at opstille pejlemærker, da det skaber de bedste forudsætninger for at forholde sig til udbyttet.

Hvis der ikke er opstillet mål, så ved du ikke, hvornår strategien har båret frugt.

Lad os hjælpe dig!

Kontakt os omkring dine muligheder og lad os analysere hvordan vi bedst kan hjælpe din virksomhed.